Yavuz Özmen bilimseltefsir.com
------

5/1 Fatiha

 • Fatiha için Kur'an'ı açış suresi olduğu söylenir. Gerçekte o, Allah'ın zatını anlatan özel bir bölümdür.

 • "Bi ismi Allah" sadece İnsanlara bir önerme olmayıp ta en başta evrenin başlangıcının Allah zatından olduğunu bildirir.

  Sonrasında Rahman'ın anlamı evrenin içinde yaratıldığı enerji denizidir. O, içindeki her şeyi yakacak ve yok edecek enerjiyi barındırır. Rahim kelimesinin anlamı ise enerji denizi içindeki benlikleri yok olmaktan korunmuş şekilde yaratmasıdır. Bu iki kelimeyi "ve" şartıyla birlikte kullanılarak var eden ve yok eden kudretin sahibi olduğunu bize bildirir.

  Rabbül âlemin yani âlemlerin Rabbi kavramındaki rab kelimesi terbiye eden diye çevirmek eksik ve yanlış sayılabilir. Evrenin kendisi olan Kadir gecesi başta olmak üzere onu içindeki her şey enerjiden müteşekkil bir yapıya sahiptir. Kadir gecesi başta olmak üzere diğer dokuz gece ve üç gündüzün yapı taşı, enerjidir. Her şey hareket ediyor ve ihtiyaçları olan enerjiyi de Allah sağlıyor. Hareket eden her varlığın enerji ihtiyacını karşılama eylemine Rabbülâlemin / âlemleri besleyen deniliyor. Dikkat ederseniz Allah nefslere Ben sizin Allah'ınız değil miyim? diye sormuyor, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diyor. Bunun sebebi, nefsler Allah'ı kabul etmese bile en zayıf akıl sahibi mahlûkun ana enerji kaynağını inkâr edememesidir.

  Din gününü kıyamet anı ile ilişkilendirmek yanlış olur. Kıyamet için genellikle "beklenen an" deniliyor. Din günü ifadesinden bir dünya günü anlaşılmamalıdır. Bizler kendi yaşam felsefemize paralel olarak sergilediğimiz inanca din diyoruz. Kur'an kitabında anılan din kavramı ise atomların polarması yani yönüdür.

  Kuruma altına alınmış atomlara "Mümin" derniliyor. Bir ruh için cennet hükmünde olan atomun içi serin ve korunaklıdır. Arapça'da inanmak kelimesi saddege dir.
  Mushaf ta her pasajın başına bir besmele yazılıp sonra âyet olarak sayılmaktadır. Ünlü bir müfessir "İki türlü besmele vardır, birisi fatihanın birinci ayeti diğeri de neml 30 dur diyor ve sure başlarına bu besmele yazılır" diye ekliyor; Fakat bu iki besmelenin ne farkı var onu belirtmiyor. Bu laf oyununudur. fatihanın başına ayrıca bir besmele yazmamak için yapıyor sanırım. Besmelenin diğer tüm bölümlerin başına yazılması ve okunması çok mühim bir yanlıştır. Başına ve/ya sonuna zarf, pul, anahtar gibi benzetmelerle her hangi bir şekilde eklemeler yapmak anlamsızdan da ötedir. Çünkü Cebrail hiç besmele zikretmemiştir. Hz. Muhammed öncesinde besmele zikretmemiştir. Hitap ederken sözlerine, besmele değil Elif Lam Ra diyerek başlıyordu.

fatiha 1: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillâhir rahmânir rahîm
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

fatiha 2: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

fatiha 3: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm
Rahmân’dır, Rahîm

fatiha 4: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Mâliki yevmid dîn
Dîn gününün mâliki.

fatiha5: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn
Yalnız Sana kul olunur ve yalnız Senden istenir.

fatiha 6: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinâs sırâtel mustakîm :Düz
bize düz yolu göster

fatiha 7: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn
O yol ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların yolu değil.