Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Diğer Olasılıklar

Diğer Olasılıklar

Aliminden avamına İslam dünyasının tüm fertleri nedensellik ilkesini benimserler; Dağlar varsa onu yaratanın varlığı zaruridir, buna "Vacibül vücud" denilir. En saygın ulema bile Allah'ın varlığının sebebi olarak Allah'ın zatını gösterir. Fakat iş Allah'ın varlığını açıklamaya gelince hepsi düşüp sendelerler.

Allah'ın varlığını izah için yalnızca tek açıklamaları vardır, aslında bu açıklama bile değildir. Açıklama namı hesabına mevcutta sadece "Allah'ın varlığının sebebi kendisidir!" tezlerindeki tutarsızlık ve mantıktan yoksun açıklamaları neredeyse İslam'ın temel felsefesi olmuştur.

Bir ateistin "Allah beni yaratırken bana mı sordu?" yaklaşımını çürütmek için doğru bir yaklaşımla -Bu sorunun sana sorulması için evvel emir senin yaratılmış olman gerekir diyerek onun yanlışı düzeltir de sonra aynı yanlışı kendisi yapar. Alah'ın varlığının sebebi eğer kendisi ise bu durumda öncelikle var olması gereklidir. Sonuçta ortada bir açıklama olmadığı halde başından savıldığını sezen kişi, sırf ulemayı rencide etmemek adına paradoks içeren sözüm ona açıklamanın soruyu cevaplamadığını onun yüzüne vurmaz. İçinden "O da bilmiyor!" diye geçirir.

Bilim dünyası da Allah'a ihtiyaç duyar. Yine nedensellik uyarınca sıra atomun en küçük parçacığını ve enerjinin kaynağını açıklamaya geldiğinde en baştaki sebebe duyulan ihtiyaç neşet ediverir.

El ilah açıklanmadan ruh ve cenneti anlatmak, evren ve varlık hakkında üretilen bilimsel teoriler içinde "Tanrı parçacığı" diye ifade kullanmak ne kadar doğru olabilir?
Madde enerjidir! deyip sıyrılmak, tıpkı din adamlarının Allah yarattı diyerek her şeyi açıklamış olmalarına(!) benziyor. O zaman sormazlar mı (nedense sormuyorlar) -Enerji dediğiniz şeyin muhtevası nedir?
Hiçlik, en başta duran bir realite iken hiçlikten Tanrının oluşumu, atomların yaratılışı, kimsenin çözemediği en büyük problem olarak hep bekledi. Beşeriyeti aşan böylesi ağır sorulara kim cevap verebilir?
Tabi ki bu soruyu da Allah cevaplamıştır, hemde 4-6 bin yıl öncesinde bu cevabı Hz İbrahime, sonrasında tekraren Hz. Musaya, Hz İsaya ve Hz Muhammede iletmiştir.
Allah, beşeriyet tarihi boyunca ilettiği vahiylerde kendisini açıkladıktan sonra atomu nasıl yarattığını anlatmış.

Atomun alt parçalarını ve onun 6 günde sağlanan "ins" bütünlüğü içine ruh üfleyerek "İnsan" ı halg edişini adım adım açıklamış. (Bizlere "Beşer" deniyor)
Ve ortaya çıkan İnsan isimli yapıların bir bit işlem kabiliyeti ve tek kanallı seri veri işleyebilen akılları olduğunu bildiriyor. Atomların akıllı olmaları ne kadar ilginç duruyor değil mi?
Atomlar kör olduklarından ötürü peygamber sıfatı taşıyan birisi onları organize ediyor, sonrasında İnsanlar (atomlar) Peygamberlerin etrafında çemberler oluşturan şekilde dizildiklerinde meydana gelen orbitallarla tesadüf yerine talimatlarla çeşitli elementler inşa ediliyorlar.

...Satın al... Vahiylerdeki kodları ve anlatıları bilim penceresinden değerlendiren hiç kimse çıkmadığından ötürü olay 1400 yıllık gaflete dönüşmüş ve öylece beklemiş. Atomlara dair yönergeleri, tapınma enstrümanı olarak kullanmak ne kadar da vahim! Onlar bu yüzden, dünya hayatına uymazlar ve hep çelişkili ifadeler gibi dururlar.

Temmuz 2015 Baskı
ISBN 978 605 9588 32 4
208 Sayfa
13,5*19,5 Cm
Karton kapak
Türkçe
13 TL
Satın al