Monday, June 6, 2011     17:19

Evrenin bir patlama ile oluşması fikri ne derece doğrudur?
Patlayan şey nedir?
Patlayan bir materyal yok ise bu kadar enerji nasıl ve neyin içine depolanmıştı?
Patlayan şey yok ise evren nasıl oluştu?

Görüldüğü üzere "Big Bang/ Büyük patlama" teorisinin aksaklığı var. Başlangıcı açıklamak yerine yeni sorular doğurmaktadır.

Vahiy rivayetlerinin anlattıklarına göre evreni "Ay" ismi verilen koni şekilli gece sıfatıyla anılan karanlık ve boş mekan oluşturuluyor. Bu aylardan birden fazla sayıda var ve özel bir tanesinin adı "Kadir gecesi" dir. Varlık adına tüm atomlar bu gece içinde yaratılmış. Yani bize Big Bang diye takdim edilen oluşumdan önce asıl uzayın boşluğunu hazır ediliyor. Bilim adamları kendilerine yöneltilen "Bigbang nerede patladı?" sorularını duymazdan geliyor veya tahammüden cevaplamaktan kaçınıyorlar. Çünkü Einstein dahil olmak üzere tüm fizikçiler "Hiçlik" ile "yokluk" u karıştıra gelmişlerdir.

Anlatılan ve bilinen tüm özellikleriyle evrenin nedensellik uyarınca sebebi, Allah'tır! Şimdi asıl soru Allah'ın nasıl oluştuğudur. Din ve bilim adamlarının ortak noktası olan gaybi bilgileri müşahede etmişcesine anlatmalarıdır. Gerçekte onların sizden benden farklı üstün bir yanları yoktur, ben bilmiyorsan onlarda bilemezler. Eğer ellerinde herhangi bir kriminal varsa bunu çoktan takdim etmeliydiler. Kanıta veya ampirik delilleri yoksa vahiy alıyorlar demektir(!)

Vahiylerin temel ve genel anlatıları atomlar üzerinedir. Çünkü evrende ilk yaratılan şey sadece bir tane atom idi. Sonrasında sayısız atom zikredilerek kesret oluşturuldu. Elementler (köyler) ve madde (şehir) oluşturuldu. Böylesi bilgilere ek olarak Allah kendinden de bilgi aktarıyor. Ehad, İlah, Rab, Leh, Cinn ve put anlatılarında Allah'a ait eşsiz bilgi naklediliyor.

Böylesi bilgileri "Hangi ayette yazıyor?" sorusuyla bulabileceğini sanan zatı muhteremler elbette ulaşamayacaklar ve yüzyıllarca kendi şahsi zanlarını kamuoyuna bilgi diye sundular. Gerekli sonuca ancak olay yeri kanıtlarının anlattığı vukuatı çözebilirsek ulaşabiliriz. Aradığımız ve ihtiyacımız olan belge Mushaf'ta derlenmiş vahiy rivayetlerinde mevcuttur.

Bilim ve din dünyasının ulu bilgelerinin bir türlü çözemedi. Hiçlikten başlayan Tanrı ve evren hakkındaki tefsiri (yorumları) "Diğer olasılıklar" isimli kitapta bulacaksınız.