Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

"Kur'an ve Bilim (Gerçek Bilim)

Gece ve Gök kavramı ile kuarkları anlatıyor ! ..

Vahiylerde anılan Gece kavramı, bir bütün içerisinden bir parça ayırma işini gören çembere deniyor. Çemberler oluştuktan sonra su yüzeyindeki halkalar gibi genişlemekteler. Bu çember zaman ekseninde ilerlediğinden ötürü ortaya tabanı açık bir koni çıkmaktadır.

Vayhiyler, kurakların madde ve anti madde şeklindeki yapısını anlatıyor ! ..

Atom altı parçacıklar olan kuarkın üç çift olduğunu bildiriyor. Bilimsel tefsir kitaplarında bu çıkarımların nasıl elde edildiğini bulabilirsiniz.

Yedi gök ile protonun nasıl teşekkül ettirildiğini anlatıyor ! ..

Vahiy rivayetleri 250 yerde göklerden bahsediyor, her cümlesinde onun şeklini ve özelliklerini parçalar halinde tarif ediyor. Gökler ve Yer, iki günde yaratılıyor. Dikkat edilirse yaratılmış tek varlık şekli koni olan göklerden başkası değildir, uzayda fizik yasalarına göre olası tek şekil koni prizmadır! Bu durumda yer, göklerden yapıymış varlıktır ve göklerden ayrı değildir. Yer, göğün iki günde uzatılarak evrimleştirilmiş halidir.

Gökler ve Yer diye anılan atomun bütün yapısını anlatıyor ! ..

Modern bilimin öngördüğü protonu ve elektronu birbirinden kopuk yapıya karşın bir pil gibi bütünlüğü olan bir atomik yapıdan bahsediyor. Yine vahiy rivayetleri pil gibi bütün bir atom tipi çiziyor. Pil gibi dedik çünkü ikiye bölünmüş bir pil çalışmayacağı gibi elektronu ve protonu ayrık atom modeli de çalışmayacaktır. Bu haliyle atom toplam dört günde yaratılmış oluyor.

Atomun (Hidrojenin) tek çeşit olmadığını onun üç çeşidini anlatıyor ! ..

Elif, Lam, Ra: Bunlar muhkem Ayetlerdir. Allah ayet derken sözlerine değil icraatını anlatıyor. Ayet, delil demektir, yapıları müdahale edilemez ve değişmez yani muhkem niteliğindedir. (Ayrıca müteşabih ayetler de üç tanedir, onlar su gibi şekil alan yapıya sahipler. Konuya ilişkin detaylar oldukça fazladır "On Gece" isimli kitapta yer alıyorlar.)

Fotonun küre şekilli olmadığını anlatıyor ! ..

Vahiy rivayetleri bize modern bilimin ön gördüğü küre şekilli foton için iş görmezlik raporu veriyor. Renk oluşumu atomların büyüklüğüyle mütenasip foton üretmesi ile mümkün oluyor. Modern bilim iki kere gaflet içinde teori üretiyor, onu küre şekilli sanmasının yanısıra tek çeşit (renk) sanıyor. Fotolar küre şekilli olması hasebiyle optik teknolojisi ve enerji tarnsferi mümkün oluyor. (Tafsilat için Kurantum Fizik ve 4 Büyük Sır kitaplarına müracaat ediniz)

Red Shift olayıyla Vahiy rivayetlerinin anlattıklarını delillendirerek bize ispatlıyor ! ..

Uzayda birbirinden uzaklaşan varlıklar merkezcil bir büyümeyi işaret etmeliydi! Kırmızıya kayma atomların küçüldüğü gösteriyor. Top yekun küçülme yaşanırken evren büyüyor sanılıyor. Halbuki böyle bir tespit yapılamadı. Atomların küçülmesi sayesinde üç çeşit atom ve ona bağlı olarak bir çok şey vücut buluyor! Vahiy rivayetlerinde haberi verilen göğün genişlemesi, gerçekte koni şekilli yapıları anlatıyor.