Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

On Gece & Kadir Gecesi

Huruf-u Mukattaa-İns-Cinn-Nun

On Gece; Kuran'da üzerine yemin edilen 10 gece:

-Huruf-u Mukattaa denilen günümüze kadar sır olarak bekleyen 14 harfin anlamlarını
-Kur'an'ın ne olduğunu (vahiy kitabı olan Mushaf'ı kastetmiyoruz)
-İns ve Cinn atomlarını ve yapılarını
-Muhkem ve müteşabih ayetleri (sayıları ile)
-Nebi ve Peygamber arasındaki farkı (ulema dahi bu kavramları karıştırıyor)
-Nebilere verilenleri (Tevrat ve İncil isimli kitaplar ile Zebur ve Kur'an)
-Cennetin fiziki yapısını
-Cennetten dünyaya geliş şeklini
-Kadir Gecesi ile beraber on geceleri
-Kadir Gece'sinin gerçek yeri (tarih bilgisi değil aksine fizik varlık olması) hakkında deliller ile yorumlarını bulabileceğiniz ilk ve tek eser.

14 asırdır sır olarak bekleyen 14 gizemli harf! Bunlar evrende var olan her şeyi açıklayan eşsiz bilgiler naklediyorlar.

Satın al

Huruf-u Mukattaa ayetlerin ilki olan "Nun" harfi her şeyi içinde barındıran "Kadir Gece"sini sembolize etmektedir. üstelik harfin görünüşü evrenin izdüşümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadir gecesi bütün gökleri yani tüm evreni içinde barındıran ana göktür. Gök kavramı, bilim dünyasının yabancısı olmadığı fakat başkaca isimler ile üretebildiği küçük bir bilgidir. Küçük diyoruz çünkü konunun tamamına vakıf olduğumuzda modern bilimin, gayb (bilinmesi imkansız, yalnız yaratıcının bildikleri) hakkında gerçekten başlangıç seviyesinde kaldığını görüyoruz.

Kadir Gecesi içinde indirilen Kur'an ifadesi, 23 yılda vahyedilen Mushaf'ı kastetmiyor. Kur'an, bir vahiy kitabının adı değil aksine atomları koruyan yapının adı oluyor. Bu yapı bilim dünyasında elektromanyetik alan adıyla anılıyor.

Kur'an'ın bir gecede inmediğini algılayabilen insanların soruları karşısında din bilginleri konu hakkındaki söylemlerini-Kadir Gecesinde indirilmeye başlandı! şeklinde düzeltmektedirler. Müdahale ettikleri ifade, Kadir Suresinin bir ayetidir, yapılan iş Allah'ın gramer bilgisindeki bozukluğu düzelmek gibi bir anlam taşır.

Diğer yandan atoma (hidrojene) ait proton ve elektronun tümleşik yapıya sahip olduğu, elektriğin ise hidrojen atomunun Rüku'su ile gerçekleşen ardışık itki sayesinde aktarılan kinetik enerjinin nakli olduğu anlatılmaktadır.

Bir tek tip atom modeli yerine üç farklı büyüklükte hidrojen atomundan Elif, Lam ve Ra diye haber veren kelamullah, bunlara muhkem ayetler demektedir. Her birisi bir ana rengi oluşturacak şekilde dalga boyuna sahiplerdir. Böylece renkler meydana gelebilmektedir. Modern bilimin tek atom modeli bu bağlamda tek nota çıkaran tek tuşa sahip bir piyanoya benzemektedir.

Red-shift olayının ardında evrenin genişlemesinden ziyade atomların mekanik etkilerini gözlemlemekteyiz.

Elektromanyetizmanın adı olan Kur'an, öyle anlaşılıyor ki din bilginlerinin ilgi alanlarının dışındadır. Bu yüzden ayet yorumlarına dair tüm söylemleri, sosyal hayata dair benzetmelerden ibaret kalmaktadır. Örneğin Neml (Elementler) Suresindeki Hz. Süleyman'ın kuş dili bilmesine rağmen karıncalar ile konuşması gibi olaylar onlar için tamamen bir masaldan ibarettir. Ne dersiniz sizce bu ayetler bu kadar basit mesajlar mıdır yoksa alimlerin ilmini sınayan turnusol kağıdı mıdır?

Nisan 2014 Baskı
ISBN 978 605 5161 94 1
320 Sayfa
13,5*19,5 Cm
Karton kapak
Türkçe
19 TL
Satın al