Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Gece ve gündüz

Vahiy rivayetlerinde "gece ve gündüz birbirini kovalar" deniyor, sonra başka bir cümlesinde "Gece gündüzü sarar" deniyor, bir başka yerde "gece ve gündüz birbirlerini içine girerler" deniyor. Dikkat ederseniz dünyada yaşanan gece ve gündüz olayı dünyanın hareketinden kaynaklıdır. Yani gece veya gündüz sabittir ve ışık alamayan yer karanlık kısımdır. Dünyayı saran ancak ışık olabilir, karanlık kısım pasiftir, foton yokluğu sebebiyle karanlıktır. Kısaca gece, yokluk, noksanlık yönüyle sarıp sarmalayan özellik icra edemez. Yine gece ile gündüz, dünya tersine bile dönse art arda gelecektir. Son olarak gecenin veya gündüzün bir varlık olması gerekir ki birbirlerini içine girebilsinler. Gerçekte de gece ve gündüz varlıktırlar. Onlarla dünyanın ışık alan veya almayan yüzünün bir ilgisi yoktur.

Koni evren

Koni şekilli evrenin görünümü küre gibidir. .

Atomlar küçülüyor

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır

Kur'an ve evren

Kuran, gök, yer, ins ve cinn kavramları anlatılmayı çalışılıyor.

Vahiylerde anlatılan atom

Evrende hiç bir şeyin hacimsel büyüklüğü sabit değil. Sabit kalan orandır